Ki Hajar Dewantara Award, sebuah Penghargaan untuk Dedikasi